BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
700Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 5IPZS700 700Ah Mới 100% 5IPZS700
Công suất 280Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL280 280Ah Mới 100% VSFL280
Công suất 200Ah/24V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSB5 200Ah Mới 100% VSB5
560Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS560 560Ah Mới 100% 4IPZS560
750Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 6IPZS750 750Ah Mới 100% 6IPZS750
972Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 9IPZS972 972Ah Mới 100% 9IPZS972
1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 10IPZ1000 1000Ah Mới 100% 10IPZ1000
Công suất 201Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL201M 201Ah Mới 100% VSFL201M
48V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) DE48/100P 48V/70A Mới 100% DE48100P
80V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) DE80/70P 80V/70A Mới 100% DE8070P

XE NÂNG FORKLIFT

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao tối đa 4m, sử dụng bình điện 48V-565Ah.
TCM FB25-7 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL250145
Nâng cao tối đa 4.85m, bình điện 48V/935Ah, gắn càng kẹp giấy 280/1.32m.
TCM FB25-7LB 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2004 HGL250100
Nâng cao tối đa 3m, càng nâng 1.07m.
NISSAN P1F2A25D 2500kg LPG/Gas Đã qua sử dụng 2013 HGL250108
Nâng cao tối đa 3m, bình điện 48V/700Ah, càng nâng 0.92m.
sold
NISSAN T1B2R25 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL250106
Nâng cao tối đa 4.3m, bình điện 48V/565Ah.
NISSAN P1B2L25 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL250017
Nâng cao tối đa 4.3m, bình điện 48V/565Ah, càng nâng 0.92m.
rented
NISSAN P1B2L25 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL250099
Nâng cao tối đa 3m, bình điện 48V/700Ah, càng nâng 1.07m.
rented
NISSAN T1B2R20 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL200105
Nâng cao tối đa 3m, bình điện 48V/450Ah, càng nâng 1.5m, có Side-Shift.
NISSAN P1B2L20 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL200097
Nâng cao tối đa 3m, càng nâng 1.07m.
rented
NISSAN P1F2A25D 2500kg LPG/Gas Đã qua sử dụng 2013 HGL250104
Nâng cao tối đa 4m, càng nâng 1.07m.
rented
NISSAN NP1F2A25D 2500kg LPG/Gas Đã qua sử dụng 2011 HGL250121
Tìm kiếm