XE NÂNG FORKLIFT

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao tối đa 4m, sử dụng bình điện 48V-390Ah.
new
KOMATSU FB15-12 1500kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL150137
Nâng cao tối đa 4m, bình điện 72V-545Ah, càng nâng dài 2100mm.
TCM FB30-7 3000kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL300185
Nâng cao tối đa 4m, càng kẹp giấy tròn có công suất 2000kg, độ mở càng kẹp 280/1320mm .
MITSUBISHI FGE35AT 3500kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2004 HGL300181
Nâng cao tối đa 3.7m, có side shift, càng nâng dài 1220mm.
KOMATSU FG30T-16 3000kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2006 HGL300177
Nâng cao tối đa 3m, càng nâng dài 1070mm.
rented
NISSAN UG1F2A35J 3500kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2012 HGL350174
Nâng cao 3m, 2 lao, 2 ty, bình điện 48V-565Ah.
NISSAN 02ZP1B2L25 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL250044
Nâng cao tối đa 4.3m, bình điện 48V-565Ah.
NISSAN P1B2L25 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL250017
Nâng cao tối đa 4.3m, bình điện 48V-594Ah.
NISSAN P1B2L25U 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL250169
Nâng cao tối đa 3m, 3 lao, 3ty, có side shift, bình điện 48V-565Ah.
NISSAN 82ZP1B2L25 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL250146
Nâng cao tối đa 3m, sử dụng bình điện 48V.
NISSAN P1B2L20 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL200076

BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
460Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS460 460Ah Mới 100% 4IPZS460
560Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS560 560Ah Mới 100% 4IPZS560-Linde
700Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 5IPZS700 700Ah Mới 100% 5IPZS700
Công suất 280Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL280 280Ah Mới 100% VSFL280
Công suất 200Ah/24V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSB5 200Ah Mới 100% VSB5
560Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS560 560Ah Mới 100% 4IPZS560
750Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 6IPZS750 750Ah Mới 100% 6IPZS750
972Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 9IPZS972 972Ah Mới 100% 9IPZS972
1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 10IPZ1000 1000Ah Mới 100% 10IPZ1000
Công suất 201Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL201M 201Ah Mới 100% VSFL201M
Tìm kiếm